Phòng họp tại tầng 1 với đầy đủ trang thiết bị phục vụ hội nghị, thích hợp cho các buổi hội thảo, tọa đàm, các khóa huấn luyện nghiệp vụ, …
Sức chứa: 80 khách.
Giờ phục vụ: theo sự kiện.