LIÊN HỆ ĐẶT PHÒNG

 

          Phòng kinh doanh:

          Điện thoại: (+84) 0911 354 879 / 0977 260 779

          Email:  sales@nhatrangwonderlandhotel.com 

                     / sales2@nhatrangwonderlandhotel.com

          Skype: /